Ünvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dâhili Telefon

Prof.Dr.

Musa ÖZATA

Yüksekokul Müdürü

280 53 01

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma ERGÜN

Müdür Yardımcısı

280 53 14

Öğr.Gör.

Enver TÜRKSOY

Müdür Yardımcısı

280 53 03

Yüksekokul Sekreteri

Nurullah KAYA

Yüksekokul Sekreteri

280 53 24

Bilgisayar İşletmeni

Nagihan GÜLER

Özel Kalem

280 53 31

Şef

Hacer ERASLAN

Bölüm Sekreteri

280 53 20

Bilgisayar İşletmeni

Şıhayüp GÜNEŞ

Öğrenci İşleri

280 53 43

Bilgisayar İşletmeni

Hasan DURSUN

Mali İşler

280 53 25

Bilgisayar İşletmeni

Serdar SAVAŞ

Personel İşleri- Taşınır Kayıt

280 53 05

Memur

Gülseren KIZILIRMAK

Bölüm Sekreteri

280 59 50

Anbar Memuru

Şerafettin YERLİKAYA

Fotokopi

280 53 11