TARİHÇE

Yüksekokulumuz 2.11.1996 tarih, 8655 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Gazi Üniversitesine bağlı olarak 24.01.1997’de Kırşehir Sağlık Lisesi’nin devri ile kurulmuştur. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik bölümü ilk öğrencilerini almış ve 2001 yılında ilk öğrencilerini mezun etmiştir.
Yüksekokulumuz 2006 yılında Ahi Evran Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Gazi Üniversitesi’nden ayrılıp Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde Sağlık Yüksekokulu adı ile faaliyetlerine devam etmektedir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim  yılında Ebelik ve Çocuk Gelişimi bölümleri açılarak ek kontenjan ile  Ebelik bölümüne 21 öğrenci ve Çocuk Gelişimi bölümüne 20 öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. Hemşirelik ikinci öğretim ise 2011-2012 eğitim öğretim yılında 82 öğrenci kontenjanını doldurarak ilk eğitimine başlamıştır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci sayısı 1232 olup;  797’ si Hemşirelik, 187’i Ebelik, 248’i Çocuk Gelişimi bölümlerinde öğrenim görmektedirler. Yüksekokulumuzda 1 Doç. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr. olmak üzere 4 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetleri lisans düzeyinde sürdürülmektedir.
Danışmanlık Hizmetleri
Öğrencilerimiz uygun zamanlarda akademik danışmanları ile ders veya ders dışı konularla ilgili sorunlarını konuşma olanağına sahiptir.

Mezunların İstihdam Alanları

- Sağlık Yüksekokulu mezunları; ön lisans ve lisans eğitimi verilen birimlerde akademik personel olarak,
- MEB Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen olarak,
- Resmi ya da özel sağlık kurumlarında iş imkanı bulabilmektedirler.
Hemşirelik Bölümünden mezun olanlar HEMŞİRE ünvanı almaktadır. Hemşirelik programının amacı; etik değerlere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, lider ve lisans düzeyinde hemşire yetiştirmektir.   

Çalışma alanları arasında aşağıda bulunan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır:

 • Resmi veya özel tüm sağlık kuruluşlarında; başhemşire, servis sorumlu hemşiresi ve klinik hemşiresi olarak,
 •  "Özel sağlık kabinleri" açarak mesleklerini serbest olarak,
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda,
 • Huzurevlerinde,
 • Dispanserlerde,
 • Yasal olarak hemşire bulundurması gerekli olan işyerleri ve fabrikalarda,
 • Birinci basamak sağlık kuruluşları olan Aile Sağlığı Merkezleri ve
 • Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışabilirler. 


Ebelik bölümünden mezun olanlar, “EBE” unvanı almaktadır.

 • Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde,
 • Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde,
 • Aile hekimliği birimlerinde,
 • Özel hastanelerde ve polikliniklerde,
 • Özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak çalışabilirler.

Çocuk gelişimi bölümünden mezun olanlar “ÇOCUK GELİŞİMCİ” unvanı almaktadır. Çalışma alanları arasında aşağıda bulunan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır:

 • Hastanelerde ve Aile Sağlığı (Bkz. Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği, 1997)
 • Üniversiteler
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Eğitim Kurumları Ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
 • Çocuk Ve Gençlik Merkezleri (Bkz. Çocuk Ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, 2001)
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Bkz. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği, 2000)
 • Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri (Bkz. Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 2009)
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri (Bkz. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2008)
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri  (Bkz. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, 2007)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği (Bkz. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği, 2001)
 • UNICEF, ILO ve Gönüllü Kuruluşlar (Stk) Proje Üreticisi, Yürütücüsü ve Danışman Olarak Görev alabilirler.

 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ SAYISI TABLOSU
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

 

NORMAL ÖĞRETİM

SINIFLAR

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

EBELİK BÖLÜMÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

 

I. SINIF

111 54 64 229

II. SINIF

121 60 54 235

III. SINIF

119 49 108 276

IV. SINIF

146 62 89 297

TOPLAM

497

225

 

315

 

 

İKİNCİ ÖĞRETİM

BÖLÜM

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

I. SINIF

85

II. SINIF

50

III. SINIF

83

IV. SINIF

114

TOPLAM

362

 

Genel toplam

N.Ö.

İ.Ö.

TOPLAM

 

1037

362

1399