2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde merkezi yerleştirme ile yüksekokulumuzu kazanan öğrencilerimize yönelik oryantasyon çalışmasını bütün bölümler tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan ortyantasyon çalışması kapsamında ders içerikleri yüksekokulumuz ve üniversitemiz hakkında bilgi verildi.