Akpınar Çok programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri okulumuzu ziyaret ettiler. Yüksekokulumuzda bulunan bölümlerle ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler okulumuzu gezdiler.